Veiligheidsvoorschriften Strong Coaching

Door deel te nemen aan de trainingen ga je akkoord met deze veiligheidsvoorschriften. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot uitsluiting van de trainingen.We hopen dat iedereen een leuke en veilige trainingservaring heeft.
Bedankt voor je medewerking en begrip.

1. Algemene voorzorgsmaatregelen:

a. Zorg ervoor dat je in goede gezondheid bent voordat je deelneemt aan de sportlessen.
b. Draag geschikte sportkleding en schoenen voor de buitenactiviteiten.
c. Houd je aan de instructies van de trainer tijdens de hele sessie.
d. Meld eventuele blessures of gezondheidsproblemen onmiddellijk aan de trainer.

2. Gebruik van sportuitrusting:

a. Gebruik het sportmateriaal (zoals dumbbells, kettlebells en andere gewichten) alleen zoals voorgeschreven door de trainer.
b. Controleer altijd de uitrusting op eventuele schade voordat je deze gebruikt.
c. Gebruik geen uitrusting die te zwaar is voor je huidige conditie.
d. Laat de gewichten nooit vallen. Plaats ze zorgvuldig terug na gebruik.

3. Veiligheid tijdens de training:

a. Voer alle oefeningen met de juiste techniek uit om blessures te voorkomen.
b. Neem voldoende pauzes tussen de oefeningen om oververhitting te voorkomen.
c. Blijf gehydrateerd door regelmatig water te drinken tijdens de training.

4. In geval van een noodsituatie:

a. Wees je bewust van de locatie van de EHBO-kit.
b. Weet hoe je eerste hulp kunt verlenen en hoe je de nooddiensten kunt bellen.
c. Blijf kalm en wacht op hulp bij een ernstig ongeval.

Dit zijn algemene veiligheidsrichtlijnen.

Het is altijd aan te raden om specifieke veiligheidsmaatregelen te treffen op basis van de unieke omstandigheden en mogelijkheden van jouw bedrijf. Iedereen die deelneemt aan de sportlessen dient deze veiligheidsvoorschriften te lezen en te begrijpen voordat ze beginnen met de training.

Veiligheid gaat voor alles. Bedankt voor je medewerking om een veilige sportomgeving te creëren.

5. COVID-19 Veiligheidsmaatregelen (indien van toepassing):

a. Houd je aan de richtlijnen voor sociale afstand.
b. Draag een masker indien nodig.
c. Desinfecteer je handen regelmatig en vooral voor en na het gebruik van de uitrusting.

6. Respect voor de omgeving:

a. Laat geen afval achter na de training.
b. Respecteer de planten en dieren in het park of op het strand waar de lessen worden gehouden.
c. Houd rekening met andere mensen in de omgeving tijdens de training.

7. Toezicht op kinderen:

a. Indien kinderen deelnemen aan de trainingen, zorg er dan voor dat ze te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene.
b. Kinderen mogen geen zware gewichten gebruiken zonder toezicht en goedkeuring van de trainer.

8. Weersomstandigheden:

a. Houd rekening met de weersomstandigheden. Bij extreme hitte of kou, zware regen of onweer worden de lessen afgelast of verplaatst naar een veilige locatie.
b. Draag geschikte kleding en bescherming tegen zon, regen of kou.

9. Persoonlijke eigendommen:

a. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Neem geen waardevolle spullen mee naar de training.

10. Aansprakelijkheid:

a. Deelname aan de sportlessen is op eigen risico. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of gezondheidsprobleem dat optreedt tijdens of als gevolg van de training.
b. Neem een geschikte verzekering om je te dekken tegen mogelijke risico’s verbonden aan de training.

11. Feedback en klachten:

a. Als je een probleem of bezorgdheid hebt met betrekking tot de veiligheid tijdens de training, meld dit dan onmiddellijk aan de trainer of het management.
b. We waarderen feedback en zullen ons best doen om eventuele problemen aan te pakken om een veilige en plezierige trainingsomgeving te garanderen.

12. Updates en wijzigingen:

a. Deze veiligheidsvoorschriften kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.