Privacyverklaring Strong Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Buitensport Trainingen, gevestigd op [adres], geregistreerd onder [KvK-nummer].

Als u zich aanmeldt voor onze trainingen, ons contactformulier invult, gebruikmaakt van onze diensten, of op een andere manier contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Gezondheidsinformatie (indien relevant voor de training)
– Persoonlijke verhalen gerelateerd aan de trainingen
– Foto’s waarop u te zien bent

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het organiseren en uitvoeren van de trainingen
– Het communiceren met u over de trainingen en eventuele wijzigingen
– Het publiceren van foto’s op onze website en sociale media kanalen, na uw uitdrukkelijke toestemming
– Het delen van uw persoonlijke verhalen op onze website en sociale media kanalen, na uw uitdrukkelijke toestemming en altijd anoniem tenzij anders overeengekomen

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitensport Trainingen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitensport Trainingen, kunt u contact met ons opnemen via [contactgegevens].

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-02-2024