Meer vitaliteit op de werkvloer zorgt voor een hoger werkplezier.

De voordelen van dit programma

 • Uw werknemers krijgen inzicht in hun eigen
  gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s

 • De bewustwording van het belang van een goede
  mentale en fysieke gezondheid wordt verhoogd

 • Uw werknememers ondergaan een fysiek onderzoek
  van 25 minuten

 • U krijgt inzicht in de mentale en fysieke gezondheid
  van uw mensen

 • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend)
  verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd

 • Uw werknemers die een verhoogd risico lopen
  krijgen een adviesgesprek met onze vitaliteits- en
  gezondheidsdeskundige

 • U krijgt een concreet advies met conclusies en
  aanbevelingen

Kern gezond programma

Wij staan altijd klaar om advies te geven!

Contact